SUBVENS > Firmy  > Nejdůležitější dotační tituly z operačního programu Podnikání pro konkurenceschopnost

Nejdůležitější dotační tituly z operačního programu Podnikání pro konkurenceschopnost

Dobrý den milí podnikatelé,

přinášíme Vám přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších dotačních titulů z Operačního programu Podnikání pro konkurenceschopnost, který nás na podzim roku 2020 čeká. Všechny níže uvedené programy slouží k podpoře činností výzkumu a vývoje, ale také i k realizaci investičních projektů.

  • INOVACE výzva VII.
  • APLIKACE výzva VII.
  • POTENCIÁL výzva VII.
  • Vysokorychlostní internet – Výzva III – Vznik a rozvoj digitálních technických map veřejnoprávních subjektů (DTM VPS)
  • Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva VI
  • Inovační vouchery – Výzva VI
  • Proof of Concept – Výzva IV
  • Spolupráce – Klastry – Výzva VII
  • Vysokorychlostní internet – Výzva III – Vznik a rozvoj digitálních


Pokud Vás nějaký z výše uvedených dotačních titulů zaujal, rádi se s Vámi sejdeme a představíme podmínky jeho čerpání, sestavíme Vám vhodný koncept projektu, přichystáme žádost k podání včetně administrace v systému IKSP, zajistíme výběrové řízení, žádost o platbu, monitorovací a závěrečné zprávy.

V případě kontroly řídícího orgánu budeme aktivně přítomni při kontrole na místě či od stolu.