Obce

Rekonstrukce budov ve vaší obci

Nezávazně poptat Nezávazně poptat

Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Energetické úspory v bytových domech

Brownfieldy pro obecné využití

Brownfieldy pro podnikatelské využití

Napiště nám, co byste rádi rekonstruovali a my vám poradíme vhodnou výzvu právě pro vás

  Snížení energetické náročnosti veřejných budov

  • Zateplení pláště budovy.
  • Výměna otvorových výplní.
  • Výměna zdroje tepla.
  • Jakákoliv další opatření mající prokazatelně vliv na snížení energetické náročnosti.

  Energetické úspory v bytových domech

  • Zateplení bytového domu za účelem zlepšení tepelně-technických vlastností na obálce budovy.
  • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu.
  • Výměna zdroje tepla pro vytápění domu.
  • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů.
  • Výdaje přímo spojené s projektem jako projektová dokumentace a pořízení dalších služeb.

  Brownfieldy pro obecné využití

  • Obecní dům, obřadní síň.
  • Škola, školka zřízená v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. veřejnoprávními subjekty – součástí může být výstavba školní jídelny (dále jen “ŠJ“) za podmínek, že strava bude poskytována pouze žákům a zaměstnancům školy a ŠJ bude provozována školou nikoliv externím subjektem.
  • ZŠ, MŠ bude dále omezena v možnostech pronájmů prostor pro hrazené mimoškolní aktivity.
  • Volně přístupné volnočasové aktivity – bez poplatků.
  • Veřejné parkoviště, garáže – bez poplatků.
  • Obecní sklad, zázemí pro obecní techniku, dílny pouze pro využití obce.
  • Hasičárna.
  • Kulturní dům (omezeno komerční využití).
  • Klubovny pro lokální spolky.
  • Místní veřejná sportoviště určená především pro spádovou oblast (koupaliště, brusliště), omezeno profesionální využití, pronájem.

  Brownfieldy pro podnikatelské využití

  • Výkup nemovitosti.
  • Přípravná činnost (posudky, audity, průzkumy).
  • Projekční činnost.
  • Odstranění nevyužitých staveb.
  • Regenerace (výstavba a opravy infrastruktury, sadové úpravy, vynětí z ZPF).
  • Rekonstrukce/ modernizace objektů.
  • Inženýrská činnost.