Finanční nástroje

Program EXPANZE

Program s-podnik

Program ÚSPORY ENERGIE

Pro získání dotace je podstatné, co potřebujete řešit, jak jste velká firma a kdy chcete projekt realizovat.

Protože se harmonogram výzev neustále mění, neuvádíme konkrétní výzvy, ale vyhledáme vhodnou finanční pomoc dle vaší konkrétní situace.

Vyplňte dotazník a my vám nezávazně zpracujeme analýzu různých možností.

Napište nám s čím vám můžeme pomoci

  Velikost společnosti*

  Oblast realizace*

  Program EXPANZE

  Bezúročný úvěr

  • výše úvěru 1 – 45 mil. Kč
  • až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu
  • splatnost až 7 let, resp. až 10 let (je-li úvěr převážně určen na nemovité věci)
  • odklad splátek až 3,5 roku
  • finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru až 2 mil. Kč

  Zvláštní podporované aktivity

  (zavedení/rozvoj vysokorychlostního internetu, efektivní využívání vody v průmyslu, zpracování dřeva poškozeného kůrovcem, podnikatelská centra, materiálové a energetické využití odpadů)

  • výše úvěru 650 tis. – 60 mil. Kč
  • splatnost až 10 let
  • odklad splátek až 4 roky
  • finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru až 4 mil. Kč

  Na co jej můžete použít?

  • k pořízení nových strojů a zařízení
  • k pořízení či rekonstrukci staveb využívaných k podnikatelské činnosti
  • k pořízení technologických postupů, programů a licencí a software

  Pro koho je určen?

  • pro malé a střední podnikatele podnikající (plánující podnikat) v oblastech, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a dalších.

  Program S-PODNIK

  Bezúročný úvěr

  • výše úvěru 650 tis. až 25 mil. Kč,
  • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu,
  • splatnost až 12 let,
  • odklad splátek až 3 roky.

  Na co jej můžete použít?

  • k pořízení strojů a zařízení (nové, repasované i použité),
  • k pořízení či technickému zhodnocení staveb využívaných k podnikatelské činnosti,
  • k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – např. licence, software, technologické postupy apod.

  Pro koho je určen?

  pro podnik splňující tyto podmínky:

  • je drobným, malým nebo středním podnikem, který již podniká či zahajuje podnikání v některém z podporovaných odvětví,
  • veřejně se hlásí k definici sociálního podniku

  Program ÚSPORY ENERGIE

  Bezúročný úvěr

  • výše úvěru 500 tis. – 60 mil. Kč
  • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
  • doba splatnosti až 10 let, doba odkladu splátek jistiny až 4 roky
  • s finančním příspěvkem na pořízení energetického posudku až 250 tis. Kč
  • s finančním příspěvkem na úhradu úroků (subvence úrokové sazby) úvěru smluvního partnera ČMZRB až 4 mil. Kč

  Na co ho můžete využít?

  • snížení energetické náročnosti podnikatelských budov (zateplení, výměna oken či dveří, rekuperace, a další stavební práce, směřující k úsporám energií)
  • modernizace rozvodů elektřiny a plynu a tepla v budovách
  • moernizace či výměnu stávajících zařízení (např. kotle) na výrobu energie pro vlastní potřebu
  • instalace kogeneračních jednotek
  • pořízení a instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní potřebu (biomasa, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
  • modernizace či výměna zastaralého osvětlení budov a průmyslových areálů za moderní a efektivní systémy
  • zavedení systémů měření a regulace energie
  • využití odpadního tepla z výrobních procesů
  • nahrazení energeticky náročných výrobních strojů (včetně mobilních, např. stavebních strojů a techniky) a zařízení úspornější technologií
  • akumulace elektrické energie

  Pro koho je určen?

  • úvěr je určen pro podnikatele působící v oblastech jako je například cestovní ruch, zpracovatelský průmysl, zemědělství, energetika, stavebnictví, služby a dalších.