SUBVENS > Nezařazené  > Poslední dotační výzvy v roce 2021 (OPPIK) čekají na Vás

Poslední dotační výzvy v roce 2021 (OPPIK) čekají na Vás

V posledním harmonogramu dotačních výzev se objevují dotační příležitosti pro firmy, které plánují investovat vlastní peníze do vědy a výzkumu a digitalizace podniku.

1) Potenciál – Plánujete vznik, rozšíření či rozvoj vývojového centra? Potenciál je vhodným dotačním titulem s alokací 1 mld. Kč

2) Aplikace – dotace na mzdy vývojových pracovníků s alokací 2,5 mld. Kč

3) Inovace – dotace na pořízení nových výrobních strojů určených k zavádění inovativní výroby s alokací 1 mld. Kč

4) Digitální podnik – dotace na investice do softwaru, hardwaru a ostatních strojů a zařízení s ICT přímo souvisejících

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2021/harmonogram-vyzev-op-pik-pro-rok-2021–260223/

Máte přichystaný investiční plán? Budeme rádi, když se spojíme a možnosti společně probereme osobně nebo online.