SUBVENS > Firmy  > Dotace na opatření ke snížení emisí ze stacionárních zdrojů

Dotace na opatření ke snížení emisí ze stacionárních zdrojů

Na jaře 2022 bude vypsána dotační výzva na pořízení technologií, které vedou ke snížení emisí ze stacionárních zdrojů znečištění (lomy, pískovny, štěrkovny, struska, recyklační centra apod.). Žadatel dle velikosti podniku a místa realizace bude čerpat dotaci ve výši 65 – 85 % ze způsobilých nákladů (pořizovací cena skrápěcích technologií, výběrová řízení, analýzu souladu a projektovou dokumentaci).

SUBVENS CZ s.r.o. Vám zajistí odbornou osobu pro vypracování analýzy souladu a přichystá již dnes projekt na podání projektu v prvním možném termínu.

Více informací rádi podáme telefonicky či osobně.

Váš tým SUBVENS