SUBVENS > Nezařazené  > Nová mapa regionální podpory

Nová mapa regionální podpory

Evropská komise schválila v souladu s pravidly EU pro státní podporu mapu Česka k poskytování regionální podpory v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/nova-mapa-regionalni-podpory/

Mapa regionální podpory definuje, které regiony v České republice jsou způsobilé pro regionální podporu a zároveň stanoví maximální možnou míru podpory v těchto regionech, vyjádřenou jako procento ze způsobilých nákladů.

Po schválení Plánu spravedlivé transformace Komisí, v kontextu nařízení o Fondu pro spravedlivou transformaci, bude třeba ze strany České republiky notifikovat změnu mapy regionální podpory, aby mohlo být uplatněno potenciální zvýšení maximální intenzity podpory o 10 % v budoucích oblastech spravedlivé transformace.