SUBVENS > Nezařazené  > 81,5 mld. Kč – 5 priorit – 10 specifických cílů

81,5 mld. Kč – 5 priorit – 10 specifických cílů

OP TAKOperační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost v období 2021 – 2027

Cílem podporovaných aktivit by mělo být mj. zmírnění negativních dopadů pandemiezvýšení produktivity českých firem, jejich posun v globálních hodnotových žebříčcích, a tím i posílení české ekonomiky a zvýšení životní úrovně obyvatel ČR

Podpora bude rozdělena na nevratnou (dotace), návratnou (finanční nástroje), případně jejich kombinaci. OP TAK se bude primárně zaměřovat na malé a střední podniky, v některých případech však budou podpořeny i velké podniky (např. energetika či výzkum a vývoj). Podpora bude zacílena na celou ČR kromě území hl. m. Prahy.

Vyhlášení prvních výzev OP TAK se pak očekává na konci 1Q roku 2022.

Zdroj: MPO